26. 2. 2024 01:28
potadlo.abz.cz

Úvod     Kontakt     Fotogalerie     Odkazy     Přihlášení    

Zemědělské sdružení "Zápač" je farma na okraji obce Dolní Radechová nedaleko města Náchod. Sdružení bylo založeno v roce 1993 a dnes hospodaří na 316 hektarech půdy, z toho je 120 hektarů orné půdy.

Zabýváme se:

Živočišnou výrobou : chovem skotu s produkcí mléka, v kravíně s vázaným ustájením pro 96 ks dobytka chováme 70 ks dojnic, ostatní prostor je určen pro jalovice. V letní sezóně chodí dojnice i jalovice 2x denně na pastvu.

Rostlinnou výrobou : pěstováním žita, ovsa, pšenice, řepky, ječmene a brambor.

Plodina 2007-8 2008-9 2009-10 2010-11
Žito ozimé 54,02 ha 44,72 ha 52,27 ha 49,58 ha
Pšenice ozimá 14,37 ha 16,35 ha 20,34 ha 23,41 ha
Řepka ozimá 24,08 ha 25,09 ha 26,1 ha 27,12 ha
Oves 10,06 ha 21,44 ha 5,01 ha 7,08 ha
Kukuřice na siláž 11,8 ha 13,38 ha 10,64 ha 6,36 ha
Ječmen jarní 2,63 ha - 4,67 ha -
Brambory 1,45 ha 2,23 ha 2,6 ha 2,76 ha
Louky 169,27 ha 165,74 ha 166,77 ha 163,38 ha
Pastviny 26,68 ha 26,68 ha 26,68 ha 29,83 ha
Celkem 314,36 ha 315,33 ha 315,11 ha 309,52 ha

Službami: kompletní sklizeň píce i obilovin, sečení, senážování, obracení, nahrabování, odvoz, lisování sena i slámy do malých hranatých balíků. V zimě odklízení sněhu.


Copyright © 2007-2014 ZPA, Celba M.